Онлайн (Онлайн)ISSN 2313-1519
Баспалық (Печатный) ISSN 1812-2892
Басылымға дайындалуда (Готовится к печати)
Озық мақала (Оригинальная статья)
  • The Clinical Outcome Comparison of Ischemic Stroke with and without Ischemic Heart Disease
    Rizaldy Taslim Pinzon, Niyata Hananta Karunawan