Effect of women’s health literacy levels on their beliefs about breast cancer screening

Şeyda Büşra Şipal 1, Nihan Türkoğlu 1 *
More Detail
1 Department of Public Health Nursing, Nursing Faculty, Ataturk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding Author
J CLIN MED KAZ, Volume 19, Issue 6, pp. 89-95. https://doi.org/10.23950/jcmk/12720
OPEN ACCESS 526 Views 465 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to examine the effect of women's health literacy level on breast cancer screening beliefs.
Material and methods: This study has been done descriptively. In data collection, measurement tools such as 'Descriptive Information Form', 'Health Literacy Scale' and 'Breast Cancer Screening Beliefs Scale' developed based on literature and observations were used. Statistical analysis of the data was made in SPSS 20.0 statistical package program.
Results: When the descriptive-variable characteristics of the women participating in the study were examined, it was determined that the difference between health literacy levels and breast cancer screening beliefs was significant (p<0.05).
Conclusion: As a result of the research, it was determined that as the health literacy level of women increased, the level of breast cancer screening beliefs also increased.

CITATION

Şipal ŞB, Türkoğlu N. Effect of women’s health literacy levels on their beliefs about breast cancer screening. J CLIN MED KAZ. 2022;19(6):89-95. https://doi.org/10.23950/jcmk/12720

REFERENCES

 • Taş T. A., Akış N., Sağlık Okuryazarlığı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2016; 25: 119-124. [in Turkish].
 • Adams RJ., Appleton SL., Hill CL., Dodd M., Finlay C. and Wilson DH., Risks Associoated with Low Functional Health Literacy in an Australian. The Medical Journal of Australia. 2009; 191: 530–534. https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2009.tb03304.x
 • Soykan, H., & ŞENGÜL, H. (2020). Sağlık okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarıyla ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 10(4):691-704. [in Turkish]. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.905512
 • Sørensen K., Van den Broucke S., Fullam J., Doyle G., Pelikan J., Slonsk Z., Brand H., Health Literacyand Public Health: A Systematic Reviewand Integration of Definitionsand Model. BMC Public Health. 2012; 12: 1-13. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80
 • Durusu Tanrıöver M., Yıldırım H., Demiray Ready F., Çakır B., Akalın H., Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması, Birinci Baskı. Sağlık-Sen Yayınları. Ankara, 2014, S:17. [in Turkish].
 • Yalçın Balçık P., Taşkaya S., Şahin B., Sağlık-Okuryazarlığı, TAF Preventive Medicine Bulletin, www.korhek.org, TAF Prev Med Bull. 2014; 13: 321-326. [in Turkish]. https://doi.org/10.5455/pmb.1-1402386162
 • Akbulut Y., Sağlık okuryazarlarının sağlık harcamaları ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı değerlendirmesi, ResearchGate, Yayınevi: Ankara Üniversitesi. 2015; 113-132. [in Turkish].
 • Kutner M., Greenburg E., Jin Y., Paulsen C., The Health Literacy of America's Adults: Results from the 2003 National Assessment of Adult Literacy. National Center for Education Statistics (NCES). 2006; 481-483.
 • Davis TC, Williams MV, Marin E, Parker RM, Glass J. Health literacy and cancer communication. CA Cancer J Clin. 2002; 52:134–149. https://doi.org/10.3322/canjclin.52.3.134
 • Taşkın L., Kukulu K. , Kadın sağlığına giriş, kadın sağlığı hemşireliği kitabı. L. Taşkın (Ed.), Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği kadın sağlığı hemşireliği, 10. Basım, ss.1-10. Ankara Üniversitesi Yayın No:455 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yayın No: 3, 2011, Ankara. [in Turkish].
 • WHO, Cancer statistic, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer (15.08.2021)
 • Mazor K.M., Williams A.E., Roblin D.W., Gaglio B., Cutrona S.L., Costanza M.E., Han PK., Wagner JL., Fouyazi H., Field TS., Health literacy and pap testing in insured women. Journal of Cancer Education. 2014, 29: 698-701. https://doi.org/10.1007/s13187-014-0629-7
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Suka M., Odajima T., Kasai M. A., Ishikawa H., Kusuma M., Nakayama T., Sumitani M., & Sugimori H., The 14-item health literacy scale for Japanese adults (HLS-14). Environmental health and preventive medicine. 2013; 18: 407-415. https://doi.org/10.1007/s12199-013-0340-z
 • Türkoğlu N., Kılıç D., Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24: 25-33. [in Turkish]. https://doi.org/10.17049/ataunihem.662054
 • Kwok C., Fethney J., White K., Chinese breast cancer screening beliefs questionnarie: development and psychommetric testing with chinese-australian women. Journal of Advanced Nursing. 2010; 66: 191-200. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05177.x
 • Türkoğlu N., Sis Çelik A., Validity and Reliability of the Turkish Version of the Breast Cancer Screening Beliefs Scale. Eur J Breast Healt. 2021; 17: 116-12. https://doi.org/10.4274/ejbh.galenos.2020.5565
 • Meme Kanseri Türkiye İstatistikleri https://www.drozdogan.com/turkiye-kanser-istatistikleri-2020/ 30 Aralık 2021.
 • Çidem F., Ersin F., Kadınların Sosyal Destek ve Öz Etkililik Algılarının Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi. 2019; 16: 183- 190. [in Turkish]. https://doi.org/10.5222/HEAD.2019.183
 • Duman NB., Koçak DY., Albayrak SA., Topuz Ş., Yılmazel G., Kırk yaş üstü kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına yönelik bilgi ve uygulamaları. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN. 2015, 1: 30-8. [in Turkish]. https://doi.org/10.5222/jaren.2015.030
 • Pulgaron ER., Marchante AN., Agosto Y., Lebron CN., Delamater AM. Grandparent involvement and children’s health outcomes: The current state of the literature. Families, Systems, & Health. 2016; 34(3): 260–269. https://doi.org/10.1037/fsh0000212
 • Pulgaron ER., Marchante AN., Agosto Y., Lebron CN., Delamater AM. Grandparent involvement and children’s health outcomes: The current state of the literature. Families, Systems, & Health. 2016; 34(3): 260–269. https://doi.org/10.1037/fsh0000212
 • Demir Yıldırım A., Özaydın A.N., Sources of breast cancer knowledge of women living in Moda/İstanbul and their attendance to breast cancer screening. J. Breast Health. 2014; 10: 47-56. https://doi.org/10.5152/tjbh.2014.1762
 • Uğurlu Z., Sağlık kurumlarına başvuran hastaların sağlık okuryazarlığının ve kullanılan eğitim materyallerinin sağlık okuryazarlığına uygunluğunun değerlendirilmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara; Başkent Üniversitesi, 2011. [in Turkish].
 • Ishikawa H, Kiuchi T. Association of health literacy levels between family members. Frontiers in public health, 2019; 7, 169. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00169
 • Okuryazarlık, 2014, https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Okuryazarl%C4%B1k&stable=0&redirect=no 5 Ocak 2022.
 • Dişcigil G., Şensoy N., Tekin N., Söylemez A., Meme sağlığı: Ege bölgesinde yaşayan bir grup kadının bilgi, davranış ve uygulamaları. Marmara Med J. 2007,; 20: 29-36. [in Turkish].
 • Lee SY., Tsai T., Tsai YW., Kuo KN., Health literacy and women’s health related behaviors in Taiwan. Health Educ Behav. 2012; 39: 210-8. https://doi.org/10.1177/1090198111413126
 • Fleary SA., Joseph P., Pappagianopoulos JE., Adolescent health literacy and health behaviors: Asystematic review, J Adolesc. 2018; 62: 116-127. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.11.010
 • Yılmazel G., Çetinkaya F., Determining practising of breast self-examination and breast cancer risk factors in women aged twenty years and overliving in a rural area of Çorum. J Breast Health. 2013; 15: 850-855. https://doi.org/10.5152/tjbh.2013.09
 • Altunkan H., Akın B., Ege E., 20-60 yaş arası kadınların kendi kendine meme muayenesi (KKMM) uygulama davranışları ve farkındalık düzeyleri. Meme Sağlığı Dergisi. 2008, 4: 84-91. [in Turkish].
 • Çakır S., Kafadar MT., Arslan ŞN., Türkan A., Kara B., İnan A., Meme kanseri tanısı konmuş kadınlarda risk faktörlerinin güncel veriler ışığında gözden geçirilmesi. Dergipark İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2016, 2: 186-194. [in Turkish]. https://doi.org/10.5606/fng.btd.2016.034
 • Demir Yıldırım A., Özaydın AN., Sources of breast cancer knowledge of women living in Moda/ İstanbul and their attendance to breast cancer screening. J Breast Health. 2014; 10: 47-56. https://doi.org/10.5152/tjbh.2014.1762
 • Toker S., Çıtak G., Türkiye’de Üreme Çağındaki Kadınların Güncel Sağlık Göstergeleri. TOGÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021, 1: 72-84.
 • DeWalt DA., Hink A., Health literacy and child health outcomes: a systematic review of the literature. Euro Health Net. 2009, 124: 265-S74. https://doi.org/10.1542/peds.2009-1162B
 • Kanj M., Mitic W., Health literacy and health promotion: Definitions, concepts and examples in the Eastern Mediterranean region, https://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/Track1_Inner.pdf 02 Ocak 2022.
 • Baker DW., Parker RM., Williams MV., et al. The health care experience of patients with low literacy. Arch Fam Med. Pubmed, National Center For Biotechnology Information. 1996, 5: 329-34.
 • Karasu F., Göllüce A., Güvenç E., Çelik S., Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları, Süleyman Demirel Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017, 8: 21-27. [in Turkish]. https://doi.org/10.22312/sdusbed.303098
 • Çopurlar CK., Kartal M., Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Nasıl Değerlendirilir? Neden Önemli?, Turkısh Journal Of Medicine and Primary Care. 2016, 10: 42-47 https://doi.org/10.5455/tjfmpc.193796
 • Erbil N., Bölükbaş N., Beliefs, attitudes and behavior of Turkish women about breast cancer and breast self-examination according to a Turkish version of the Champion Health Belief Model Scale. Asian Pac J Cancer Prev. 2012; 13: 5823-5828. http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2012.13.11.5823